Provado® 5 WG Rosenspritzmittel

 
Provado 5 WG Rosenspritzmittel (Bayer Garten)
Provado® 5 WG Rosenspritzmittel (Bayer Garten)
Gegen Schädlinge an Rosen wie Blattläuse, Rosenzikaden, Blattwanzen