Mariatheresia®

 
Mariatheresia Hochstammrose

Mariatheresia® Hochstammrose, zartrosa, Duft leicht,
Stammhöhe 90cm